Eerste hulp bij Schoorsteenbrand


Bespaar tijd en energie, wij staan altijd 24/7 voor u klaar!

Brandverzekering

Bent u voor schoorsteenbrand verzekerd?
U bent verzekerd wanneer er geen sprake is van achterstallig onderhoud. Bij de meeste verzekeraars moet u na een schoorsteenbrand aan kunnen tonen dat de schoorsteen geveegd was door een erkend bedrijf. Vraag naar de polisvoorwaarden bij uw tussenpersoon of verzekeraar.

EHBS-dakcontrolgroep neemt u deze administratie uit handen. Wij zorgen voor een zorgvuldige reiniging. Na het reinigen ontvangt u een bewijs van het reinigen van de schoorsteen. Alles wordt nauwkeurig gedocumenteerd met alle uitgevoerde werkzaamheden.

Eén telefoontje naar ons gratis nummer (0800-22 55 325) en wij regelen de schade van A tot Z met uw verzekeraar of tussenpersoon.


Onderstaande stookbronnen worden ook op het veegbewijs weergegeven met het daarbij behorende Stookveilig certificaat dat bij het lidmaatschap zit inbegrepen.

 • Open haarden
 • Houtkachels
 • Inzethaarden
 • Voorzethaarden
 • Gaskachels
 • Moederhaarden
 • Gashaarden
 • Geisers
 • Ontluchtingskanalen (o.a afzuigkappen)
 • CV kanalen (enkel op stenen schoorstenen)
 • Overige

Eerste hulp bij Schoorsteenbrand

Schoorsteenbrand?
Onze vakspecialisten staan 24/7 voor u klaar.

U ontvangt van Dakcontrolgroep na schade door schoorsteenbrand een vrijblijvende offerte voor herstel.

Ook gevolgschade aan uw huis door een schoorsteenbrand is verzekerd. Denk daarbij aan schade aan uw dak of binnenshuis door bluswater. Dakcontrol zal bij een calamiteit altijd een noodvoorziening aan uw dak treffen. Hiermee voorkomt u verdere gevolgschade.


Hoe vaak moet de schoorsteen geveegd worden?
Bij gebruik van hout, kolen of olie, wanneer u de kachel of open haard als sfeerverwarming gebruikt, is één keer per jaar vegen voldoende. Bij intensief gebruik, bijvoorbeeld als hoofd- of bijverwarming, is het verstandig om het kanaal twee keer per jaar te laten vegen

Oorzaken & Tips


De meest voorkomende oorzaak van schoorsteenbrand is dat de aanslag in het rookkanaal in brand vliegt, deze aanslag wordt creosoot genoemd. Creosoot is een zeer brandbare teerachtige laag die gevormd wordt door onverbrande deeltjes. Creosoot is zeer harde koek en laat zich niet verwijderen met een normale stalen veegborstel. De vorming van creosoot kan ontstaan door een onvolledige verbranding van het hout. Oorzaak hiervan is een te lage verbrandingstemperatuur van het hout en de afkoeling van de rookgassen. De rookgassen gaan condenseren en mengen zich met het roet. Het gevolg hiervan is dat het zich aan de wanden van het rookkanaal gaat hechten. Dat de rookgassen afkoelen kan meerdere oorzaken hebben:


 • Afkoeling van buitenaf, mogelijk door slechte isolatie.
 • Het inregenen aan de bovenkant van het kanaal.
 • Een ruwe binnenwand van het rookkanaal. In een ruwe binnenwand blijft de warme lucht hangen en heeft de koude lucht een vergrootte kans om dieper in het kanaal te komen.
 • Het stoken van nat hout.
 • Het vuur niet optimaal laten branden door het smoren en/of knijpen van de kachel;
 • Slechte trek, er is nauwelijks stroming van de rookgassen. Hoe sterk een schoorsteen trekt is afhankelijk van verschillende factoren:
 • De plaats van de schoorsteenpijp op het dak.
 • Bochten in het kanaal.
 • Externe factoren (hoge gebouwen rondom, dakkapellen, bomen, enzovoort).
 • De afstemming van de capaciteit van de kachel of haard ten opzicht van het rookkanaal.

EHBS DAKCONTROLGROEP kan door middel van camera inspectie de hoogte en diameter van het kanaal bepalen en mogelijke problemen opsporen.

Wat te doen bij Schoorsteenbrand

 • Doof het vuur met zand of soda om rook in de woning te voorkomen.
 • Gebruik nooit water, dat kan ontploffingen veroorzaken.
 • Sluit direct de schoorsteenklep.
 • Sluit de luchttoevoer af, dus sluit de deurtjes van kachel of haard.
 • Waarschuw de brandweer.
 • Ventileer de ruimte nadat het vuur is gedoofd, zodat eventuele koolmonoxide verdwijnt.
 • Houdt kinderen uit de buurt van open vuur.

Veilig & Verantwoord stoken

 • Stook minder bij kinderen met gezondheidsklachten m.b.t. de luchtwegen (ademhaling, bronchitis, astma) of wacht tot ze naar bed zijn;
 • Let op het materiaal waarmee u stookt. Uw kachel of openhaard is geen (brandend) vuilnisvat waar u van alles en nog wat zomaar ingooit.
 • Een gesloten stooktoestel is weer beter dan een openhaard.
 • Laat de schoorsteen minstens eenmaal per jaar vegen.
 • Stook alleen geschikte brandstoffen en stook niet bij mistig of windstil weer.
 • Ventileer uw woning goed tijdens het stoken en zet een raam op een kier.